Práce geodetů

Orientační ceny za geodetické práce

Obvyklým měřítkem pro stanovení cen zeměměřických prací jsou měrné jednotky (metry, hektometry, počty zaměřených nebo vytyčených bodů).

Při stanovení slev (příp. navýšení) cen určených dle předpokládaného počtu MJ je přihlédnuto k předpokládanému (skutečnému) rozsahu a náročnosti dílčích prací (měřické, výpočetní, zpracování GP, počet nových parc. č. …). Orientační cena za MJ = 3.000 - 5.000 Kč v závislosti na typu práce.

Orientační ceny v oblasti inženýrské geodézie

Obvyklým měřítkem pro stanovení cen zeměměřických prací jsou měrné jednotky (hektometry, počty zaměřených nebo vytyčených bodů).

Při stanovení slev (příp. navýšení) cen určených dle předpokládaného počtu MJ je přihlédnuto k předpokládanému (skutečnému) rozsahu a náročnosti dílčích prací (měřické, výpočetní, grafické zpracování ...). Orientační cena za MJ (ha) pro mapové podklady je 2.000 - 7.000 Kč dle členitosti terénu (extravilán, intravilán...), orientační cena za MJ (hm) vytyčovacích prací a dokumentace staveb je 1.000 - 3.000 Kč.

Napište zeměměřičům!


Pole označená * jsou povinná

Sídlo geodetické kanceláře

Geodeti Chomutov

Vítejte na stránkách Ing. Miroslava Stibůrková a Ing. Václav Stibůrek

Chystáte se stavět rodinný dům, průmyslový objekt nebo přístavby? Pak využijte služeb geodeta z Chomutova. Naše geodetická kancelář se věnuje zeměměřičství již přes 30 let, od té doby jsme pomohli mnoha zákazníkům s geometrickými plány pro katastr nemovitostí nebo zpracováním mapových podkladů pro stavební projekty včetně vytyčení a zaměření inženýrských sítí.

Geodetické služby

 • zápisy změn do katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, zpracování dokumentace pro dohledání vlastnictví, zaměření staveb pro rozdělení na bytové jednotky ...)
 • zpracování projektů a veškeré stavební činnosti (mapové podklady = polohopis a výškopis, zaměření podélných a příčných profilů, kubatur, vytyčovací práce, zpracování dokumentace skutečného provedení ...)
 • vlastníme oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle §13 odst. 1 písm. a), b) a c) zák. č. 200/1994 Sb.

Geometrické plány pro katastr nemovitostí

Prodáváte (kupujete) pozemek, neznáte vlastníka nebo průběh vlastnických hranic, budete kolaudovat, potřebujete zajistit právo vstupu na cizí pozemek? Pomůžeme Vám se stavbou a kolaudací domu, garáže a dalších objektů. Vyhotovíme geometrické plány pro zápisy změn a práv do katastru nemovitostí (převody, prodeje, nové stavby, přístavby, právo vstupu - věcná břemena), vytyčíme - označíme hranice v terénu, prověříme - upřesníme průběh hranic evidovaných v katastru, to vše za příznivé ceny. Geometrické plány jsou povinnou přílohou listin pro zápis změn do katastru nemovitostí.

 • geometrický plán pro rozdělení (změnu) hranic pozemku
 • geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy
 • geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • dokumentaci pro zjištění vlastnictví
 • dokumentaci o vytyčení vlastnických hranic a příp. geometrický plán na jejich zpřesnění

POZOR!!! Vytyčení a označení hranic v terénu nemusí být bez patřičné dokumentace dostatečnou pojistkou před zpochybněním jejich průběhu v budoucnu.

Vlastnické hranice jsou v katastru nemovitostí evidovány různými způsoby. Různý způsob evidence = různá přesnost určení = rozdílná pravděpodobnost možného zpochybnění.

Pojistkou nezpochybnitelnosti polohy vlastnické hranice evidované s nižší přesností je její zpřesnění a evidence zpřesněného průběhu v katastru nemovitostí!

Projektování, stavebnictví, inženýrská geodézie

Sháníte služby úředně oprávněného zeměměřičského inženýra? Naše geodetická kancelář v Chomutově nabízí geodetické práce pro zpracování projektů, stavební činnosti a dokumentaci staveb pro města, obce, stavební firmy a developery. Provádíme geodetické měření - sledování pohybů objektů, konstrukcí, terénu a zpracováváme podklady pro další zkoušky.

Zeměměřičské práce pro zpracování projektu

 • polohopisné a výškopisné zaměření terénu (mapový podklad)
 • určení kubatur

Zeměměřičské práce pro stavební činnost

 • vytyčení prostorové polohy budov (umístění stavby do pozemku – dokumentace povinná pro kolaudaci stavby)
 • vytyčení liniových staveb (inženýrské sítě, komunikace ...)
 • vytyčení výšek

Zeměměřičské práce pro dokumentaci staveb

 • zaměření skutečného provedení stavby
 • podélné, příčné profily

Zeměměřičské práce pro zápis do katastru nemovitostí

 • geometrické plány

Umožněte nám reagovat na Vaši konkrétní poptávku. Obraťte se na zeměměřiče z geodetické kanceláře Ing. Miroslava Stibůrková & Ing. Václav Stibůrek v Chomutově telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

Ing. Miroslava Stibůrková (geometrické plány)
Ing. Václav Stibůrek (měřické práce, inženýrská geodézie)

Specialisté na zaměření pozemku, vytyčení stavby

Zeměměřičské práce
Ing. Miroslava Stibůrková
mobil: +420 732 237 173

Ing. Václav Stibůrek
mobil: +420 603 154 193

Doručovací adresa
Seifertova 4160, 430 03 Chomutov

Geodetická kancelář
Školní 3650, 430 01 Chomutov
e-mail: stiburci@centrum.cz
Ing. Miroslava Stibůrková - Geodetické práce - idatabaze.czGeodetické práce a služby, geodezie - idatabaze.cz